До уваги абітурієнтів та їхніх батьків!
Колектив викладачів кафедри алгебри і методики навчання математики
запрошує абітурієнтів для вступу
до Віницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського! Кафедра є випусковою за спеціальностями: 014 Середня освіта (математика) та 124 Системний аналіз . Із правилами прийому на вказані спеціальності пропонуємо ознайомитись на сторінці “Абітурієнтам”.

DSC_0470_cr

Кафедра алгебри і методики навчання математики факультету математики, фізики і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського є випусковою кафедрою підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями «Середня освіта (математика)» та «Системний аналіз». Всі викладачі кафедри мають наукові ступені.

Кафедра алгебри і методики навчання математики забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальностей «Середня освіта (математика)», «Математика», «Системний аналіз»:

  • освітній ступінь «Бакалавр»: елементарна математика, математика, основи алгебри, лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел,  математична логіка, методика навчання математики, технології навчання математики, історія математики, основи наукових досліджень та інші;
  • освітній ступінь «Магістр»: числові системи, теорія графів, спецкурс з математики, методика навчання математики в профільній школі, методика навчання математики у вищій школі, вибрані питання методики навчання геометрії, практикум розв’язування задач та інші.

Викладачами кафедри здійснюється керівництво курсовими та дипломними роботами, педагогічною практикою студентів. Для забезпечення високої якості навчально-виховного процесу при кафедрі алгебри і методики навчання математики обладнані навчальні кабінети: кабінет алгебри (514), кабінет методики навчання математики (515), кабінет математики шкільного типу (512), кабінет історії математики (511).