Бакалавр

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма, 2023 р.

Навчальні плани

Навчальний план спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика), денна форма навчання

Навчальні програми

ПП1. Алгебра і теорія чисел

ПП2. Лінійна алгебра

ПП3. Шкільний курс алгебри

Список вибіркових дисциплін

ПП30. Основи штучного інтелекту

ПП31. Основи аналізу даних

ПП3.

Робочі програми навчальних дисциплін

ПП1. Алгебра і теорія чисел

ПП2. Лінійна алгебра

ПП3.

Атестація здобувачів вищої освіти

Програма комплексного екзамену з математики і методики навчання математики та педагогіки