IMG_0753_1000

Кафедра алгебри і методики навчання математики факультету математики, фізики і комп’ютерних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю «Середня освіта (Математика)». Всі викладачі кафедри мають наукові ступені.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальностей «Середня освіта (Математика)», «Математика», «Середня освіта (Інформатика)», «Середня освіта (Фізика)»:

  • освітній ступінь «Бакалавр»: елементарна математика, математика, основи алгебри, лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел,  математична логіка, методика навчання математики, технології навчання математики, історія математики, основи наукових досліджень, алгоритми і структури даних, програмування та інші;
  • освітній ступінь «Магістр»: числові системи, теорія графів, спецкурс з математики, методика навчання математики в профільній школі, методика навчання математики у вищій школі, вибрані питання методики навчання геометрії, практикум розв’язування задач та інші.

Викладачами кафедри здійснюється керівництво курсовими та дипломними роботами, педагогічною практикою студентів. Для забезпечення високої якості навчально-виховного процесу при кафедрі алгебри і методики навчання математики обладнані навчальні кабінети: кабінет алгебри (514), кабінет методики навчання математики (515), кабінет математики шкільного типу (512), кабінет історії математики (511).