КАЛАШНІКОВ ІГОР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ

kalash

Посада: доцент кафедри математики і методики навчання математики.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Викладає дисципліни: числові системи, елементарна математика, практикум розв’язування задач шкільного курсу математики.

Науково-дослідницька діяльність. Напрям наукового дослідження: організація і управління системою самостійної роботи майбутнього вчителя при вивченні елементарної математики. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт. Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів за спеціальністю – 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти. Здійснює керівництво проблемною групою «Підвищення рівня навченості математики в умовах заочної математичної школи». Опубліковано понад 30 наукових праць, з них близько 20 у фахових виданнях.

Громадсько-педагогічна діяльність. Наставник академічної групи, профорг кафедри; відповідальний за педагогічну практику студентів спеціальності «Математика*»; керівник заочної математичної школи; член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики; член оргкомітету конференцій та олімпіад студентів та викладачів.

ORCID

Google Scholar