НАКОНЕЧНА ЛЮДМИЛА ЙОСИПІВНА

nakon

Посада: доцент кафедри алгебри і методики навчання математики.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни – елементарна математика, алгебра і теорія чисел, лінійна алгебра і аналітична геометрія, технології навчання математики.

Науково-дослідницька діяльність. Напрям наукового дослідження: засоби формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт студентів освітніх ступенів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Опубліковано понад 100 наукових праць, з них 21 у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя.

Громадсько-педагогічна діяльність. Керівник Центру довузівської підготовки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського; відповідальна по кафедрі за профорієнтаційну роботу; наставник академічної групи студентів; член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики; член оргкомітету конференцій та олімпіад студентів та викладачів.

ORCID

Scopus

WoS

Google Scholar