ВОТЯКОВА ЛЕСЯ АНДРІЇВНА

lesia-180

Посада: доцент кафедри алгебри і методики навчання математики.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Викладає дисципліни: математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, практикум розв’язування олімпіадних задач з математики для студентів ступеня вищої освіти бакалавр, спецкурс з гіперкомплексного аналізу для студентів магістратури.

Наукова діяльність. Наукові дослідження ведуться за темою «Алгебри скінченного рангу», зокрема побудовано нові системи гіперкомплексних чисел. А також займається моделюванням систем масового обслуговування. У 2005 році захистила дисертацію «Напівгрупи напівстохастичних матриць та їх властивості» за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел. Опублікувала понад 50 друкованих праць, з них – 12 у фахових виданнях, 4 навчальних посібники. Керує науково-дослідною та навчально-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт. Є керівником проблемної групи «Побудова нових алгебр скінченного рангу шляхом «занурення» їх у повні матричні алгебри», студенти якої беруть участь у Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Громадсько-педагогічна діяльність. Член журі міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад школярів з математики.

E-mail: tomusiak.lesia@gmail.com

ORCID

Scopus

WoS

Google Scholar