Активна робота в умовах загальнонаціонального карантину

Школи і університети України стикнулись із новими реаліями в навчанні учнів та студентів. Викладачі кафедри алгебри і методики навчання математики, з одного боку, уже мали певні практичні напрацювання використання дистанційних елементів навчання за технологіями змішаного і перевернутого навчання, а з іншого — швидко опанували сучасні сервіси для організації роботи зі студентами дистанційно (Zoom, Discord, Google Classroom, edpuzzle.com, Skype тощо). Тому постійно впродовж карантину усі викладачі кафедри організовують онлайн заняття та онлайн консультації студентів.

Також дистанційно проводяться і робочі наради та засідання кафедри. А 6 травня 2020 року відбулось розширене засідання кафедри, яке було об’єднано із секційним засіданням звітної наукової конференції “Актуальні проблеми математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій”. До нього могли долучитись студенти 4-го курсу та магістратури, які навчаються на спеціальності 014 Середня освіта (математика). Студенти прозвітували про стан виконання дипломних робіт, учасники конференції отримали змогу презентувати наукові доповіді.