Зустріч проектних груп освітніх програм спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)

22 червня 2023 року гаранти освітніх програм кафедри алгебри і методики навчання математики за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) проф. Матяш О.І. та проф. Михайленко Л.Ф. взяли участь у зустрічі проектних груп освітніх програм спеціальності 014 Середня освіта (Математика) з Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, з Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Учасники зустрічі обмінялися досвідом розробки та удосконалення освітньо-професійних програм, обговорили актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Зокрема, з інформацією про зміст і структуру навчальних планів підготовки майбутніх учителів математики виступили О.І.Матяш (гарант ОП у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського), Л.Г.Філон (гарант ОП у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка), С.М. Лук’янова (гарант ОП в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова), Н.В.Кульчицька (гарант ОП в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника).

На зустрічі були присутні представники роботодавців, які є членами проектних груп. Підсумовуючи зустріч, учасники зазначили, що така взаємодія проектних груп, розробників освітніх програм є вкрай корисною для удосконалення освітніх програм, оскільки дозволяє вивчати та враховувати кращий вітчизняний досвід.