Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики”

7 жовтня 2021 року, у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відкрила свою роботу V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики».

Учасниками конференції стали провідні вчені, наші колеги, з Болгарії, Молдови, Узбекістану та України. Із привітанням від організаторів виступила Коломієць А. М. – проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.

Модератором пленарного засідання виступила Матяш О. І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри алгебри і методики навчання математики.

На пленарному засіданні виступили із доповідями:
  • Працьовитий Микола Вікторович – доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету математики, інформатики та фізики, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
  • Акірі Іон – доктор фізико-математичних наук, конференціар, Інститут педагогічних наук, м. Кишинів (Молдова);
  • Школьний Олександр Володимирович – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
  • Павлова Наталія Христова – доктор наук, професор, Шуменський університет імені єпископа Костянтина Преславського;
  • Ленчук Іван Григорович – доктор педагогічних наук, професор кафедри алгебри та геометрії, Житомирський державний університет імені Івана Франка;
  • Швець Василь Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
  • Власенко Катерина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
  • Кугай Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;
  • Ботузова Юлія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього навчання, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.