КОНОШЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ

konosh

Посада: завідувач кафедри алгебри і методики навчання математики.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Викладає дисципліни: лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, шкільний курс математики.

Науково-дослідницька діяльність. Напрям наукового дослідження:  удосконалення прийомів і засобів організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт студентів освітніх ступенів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Опубліковано понад 50 наукових праць.

Громадсько-педагогічна діяльність. Голова профбюро факультету математики, фізики і технологій; член вченої ради факультету математики, фізики і технологій; заступник відповідального секретаря Приймальної комісії університету; член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики; член оргкомітету конференцій та олімпіад студентів та викладачів.

ORCID

Google Scholar