МАТЯШ ОЛЬГА ІВАНІВНА

matiashПосада: професор кафедри алгебри і методики навчання математики.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Вчене звання: професор.

Викладає дисципліни: методика навчання математики в старшій школі, вибрані питання методики навчання геометрії, методика навчання математики в профільній школі, методика навчання математики у вищій школі.

Науково-дослідницька діяльність. Основні напрями наукових досліджень: проблеми фахової підготовки вчителя математики та формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт. Здійснює наукове керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів та пошукувачів за спеціальністю – 13.00.04. Теорія та методика  професійної освіти. Під її науковим керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій, ще п’ять пошукувачів здійснюють дисертаційні дослідження. Керує проблемною групою «Шляхи підвищення ефективності викладання математики в школі». Опубліковано понад 150 наукових праць, з них більше 50 у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя.

Громадсько-педагогічна діяльність. Делегат Конференції трудового колективу університету; член вчених рад університету та факультету; член журі  міських та обласних олімпіад школярів з математики; ініціатор та організатор Міжнародної конференції «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики»; ініціатор щорічного випуску збірника праць студентів «Методичний пошук».

E-mail: matyash_27@ukr.net

ORCID

Scopus

WoS

Google Scholar