ВОЄВОДА АЛІНА ЛЕОНІДІВНА

voev

Посада: доцент кафедри алгебри і методики навчання математики

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Викладає дисципліни: елементарна математика, методика навчання математики, технології навчання математики, підготовка ґрантових проектів, історія математики

Науково-дослідницька діяльність. Основний напрям наукового дослідження – прийоми та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт студентів освітніх ступенів бакалавр, спеціаліст та магістр. Опубліковано понад 80 наукових праць, із них 30 у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя

Громадсько-педагогічна діяльність. Секретар вченої ради факультету математики, фізики і технологій; член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики; член оргкомітету конференцій та олімпіад студентів; відповідальна за виховну роботу на кафедрі алгебри і методики навчання математики; виконує обов’язки наставника академічної групи.

E-mail: voevalina@gmail.com

ORCID

Scopus

Google Scholar