Рецензії, відгуки та пропозиції

Рецензії та відгуки на освітньо-наукову програму

Рецензія 
Працьовитий
Микола Вікторович
декан факультету математики, інформатики та фізики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор

Рецензія
Швець
Василь Олександрович
завідувач кафедри методики навчання математики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат педагогічних наук, професор

Рецензія
Войцехівський
Костянтин Францович

В.о. директора комунального закладу вищої освіти “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”

Рецензія
Збожинська Тетяна Станіславівна
Керівник Міського центру інтеграції до європейського та світового освітнього простору, вчитель математики, Вчитель-методист, Відмінник освіти України, Соросівський вчитель, Заслужений вчитель України.

 

Обговорення освітніх програм

Запрошуємо всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці.

Свої пропозиції та зауваження стейкхолдери можуть надсилати на поштову скриньку kafedra_amnm@vspu.edu.ua 
або заповнити онлайн-форму.