Методичне забезпечення

Студентам 1-го курсу

Питання до колоквiуму для студентiв 1-го курсу з дисциплiни «Лiнiйна алгебра». Системи лiнiйних рiвнянь. Матрицi та визначники. Завантажити pdf_service
Питання до колоквiуму для студентiв 2-го курсу з дисциплiни «Лiнiйна алгебра». Завантажити pdf_service
Задачі до екзамену з дисциплiни «Лiнiйна алгебра» для студентiв 1-го курсу. Завантажити pdf_service
Панасенко О. Б. Лекції з лінійної алгебри. Електронний навчальний посібник Завантажити pdf_service
Збірник задач з алгебри за ред. І.О. Рокіцького (частина 1) Завантажити pdf_service
Збірник задач з алгебри за ред. І.О. Рокіцького (частина 2) Завантажити pdf_service
Трохименко В.С. Конспект лекцій з математичної логіки і теорії алгоритмів Завантажити pdf_service

Студентам 2-го курсу та 3-го курсу

Збірник задач з теорії чисел (за ред. І.О. Рокіцького) Завантажити pdf_service
Питання до екзамену для студентiв з дисциплiни «Алгебра і теорія чисел». Завантажити pdf_service
Збірник задач з теорії многочленів (за ред. І.О. Рокіцького) Завантажити pdf_service

Студентам 4-го курсу

Питання з методики навчання математики до державного екзамену з методики навчання математики та педагогіки Завантажити pdf_service
Путівник по навчально-методичній літературі для вчителя математики Завантажити pdf_service

Студентам ступеня вищої освіти “магістр”

Підготовка, виконання, оформлення курсових робіт з методики навчання математики Завантажити pdf_service
Задачі для студентів з курсу “Теорія і практика математичних олімпіад”. Завантажити pdf_service
Банк задач з елементарної математики до державного екзамену
«Шкільний курс математики і методика навчання математики в старшій школі»
Завантажити pdf_service
Питання до державного екзамену «Шкільний курс математики і методика навчання математики в старшій школі» Завантажити pdf_service
Питання до комплексного екзамену з методики навчання математики для студентів магістратури спеціальності 111 Математика Завантажити pdf_service
Матяш О.І., Терепа А.В. “Математика у творчості. Творчість у математиці” (монографія) Завантажити pdf_service
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії (навчально-методичний посібник авторів Матяш О.І., Воєвода А.Л., Михайленко Л.Ф., Наконечна Л.Й.) Завантажити pdf_service