Випускники аспірантури

Наталія Володимирівна Гонгало

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ виконувала дисертаційне дослідження на тему: «Формування спеціальних компетентностей у майбутніх інженерів-геодезистів в процесі вивчення аналітичної геометрії» за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика).

Працює на посаді старшого викладача кафедри вищої та прикладної математики Житомирського національного агроекологічного університету


Галина Дмитрівна Катеринюк

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ 9.12.2020 року захистила дисертаційне дослідження на тему: «Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи» за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика).

Є автором понад 20 наукових працях, із них: 2 статті Web of Science, 5 статей у фахових виданнях України, 3 статті у зарубіжних наукових виданнях, 11 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій різних рівнів.

Брала участь у понад 30 науково-практичних і науково-методичних конференціях, форумах та семінарах різного рівня, зокрема у 10 міжнародних та 17 всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Працює на посаді директора Обласного наукового ліцею-інтернату Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу.


Роксолана Степанівна Мілян

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ 31.08.2021 року захистила дисертаційне дослідження на тему: «Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи» за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика).

Опубліковано 11 наукових праць, з них 3 статі опубліковано у фахових виданнях, 1 стаття у науковому періодичному виданні інших держав.

Входила до редакційної колегії студентського наукового методичного збірника «Методичний пошук. Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики. Випуск №8».

Працює на посаді старшого викладача кафедри математики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


Діана Олегівна Тютюнник

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ виконує дисертаційне дослідження на тему: «Методична система моніторингу математичних компетентностей учнів у процесі навчання геометрії» за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)

Опубліковано 14 наукових праць, з них 3 статі опубліковано у фахових виданнях, 1 стаття у науковому періодичному виданні інших держав.

Проходила стажування за програмою підвищення кваліфікації «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» 20.11.-30.11.2017р., м. Прага.

Сертифікована тренерка проєкту “Наздоженемо: курс про подолання освітніх втрат” від громадської спілки «Освіторія» та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з  Міністерстом  освіти і науки України (МОН).

Працює на посаді асистента кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Вʼячеслав Володимирович Ольшевський

 

Під керівництвом МАТЯШ ОЛЬГИ ІВАНІВНИ виконував дисертаційне дослідження на тему: «Формування здатності майбутніх учителів до ефективного використання WEB- технологій у процесі навчання учнів математики»