МИХАЙЛЕНКО ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА

mihai

Посада: професор кафедри математики і методики навчання математики.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Викладає дисципліни: методика навчання математики, методика навчання математики в старшій школі, вибрані питання геометрії, практикум розв’язування математичних задач.

Науково-дослідницька діяльність. Основний напрям наукових досліджень: сучасні технології організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт студентів освітніх ступенів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Здійснює керівництво проблемною групою «Формування знань учнів з математики в умовах використання сучасних технологій навчання». Опубліковано наукових праць понад 40, з них 20 опубліковано у фахових виданнях.

Громадсько-педагогічна діяльність. Наставник академічної групи; секретар кафедри алгебри і методики навчання математики; відповідальна по кафедрі алгебри і методики навчання математики за ліцензування нових спеціальностей та підготовку до державної атестації; член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики; наставник академічної групи; член оргкомітету конференцій та олімпіад студентів та викладачів.

E-mail: mikhailenko_l@ukr.net

ORCID

Scopus

WoS

Google Scholar