Доктор філософії

Освітньо-наукові програми

2018 р. – Освітньо-наукова програма СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація:  Доктор філософії в галузі освіти (Математика)

2023 р. – Освітньо-наукова програма ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація:  Доктор філософії з теорії і методики навчання математики

Навчальні плани

2023 р. – Навчальний план за освітньо-науковою програмою “Теорія і методика навчання математики”