Методичне забезпечення

Студентам 1-го курсу

Питання до колоквiуму для студентiв 1-го курсу з дисциплiни «Лiнiйна алгебра». Системи лiнiйних рiвнянь. Матрицi та визначники. Завантажити pdf_service
Питання до колоквiуму для студентiв 2-го курсу з дисциплiни «Лiнiйна алгебра». Завантажити pdf_service
Задачі до екзамену з дисциплiни «Лiнiйна алгебра» для студентiв 1-го курсу. Завантажити pdf_service
Панасенко О. Б. Лекції з лінійної алгебри. Електронний навчальний посібник Завантажити pdf_service
Збірник задач з алгебри за ред. І.О. Рокіцького (частина 1) Завантажити pdf_service
Збірник задач з алгебри за ред. І.О. Рокіцького (частина 2) Завантажити pdf_service
Трохименко В.С. Конспект лекцій з математичної логіки і теорії алгоритмів Завантажити pdf_service

Студентам 2-го курсу та 3-го курсу

Збірник задач з теорії чисел (за ред. І.О. Рокіцького) Завантажити pdf_service
Питання до екзамену для студентiв з дисциплiни «Алгебра і теорія чисел». Завантажити pdf_service
Збірник задач з теорії многочленів (за ред. І.О. Рокіцького) Завантажити pdf_service

Студентам 4-го курсу

Питання з методики навчання математики до державного екзамену з методики навчання математики та педагогіки Завантажити pdf_service
Путівник по навчально-методичній літературі для вчителя математики Завантажити pdf_service

Студентам ступеня вищої освіти “магістр”

Підготовка, виконання, оформлення курсових робіт з методики навчання математики Завантажити pdf_service
Задачі для студентів з курсу “Теорія і практика математичних олімпіад”. Завантажити pdf_service
Матяш О.І., Терепа А.В. “Математика у творчості. Творчість у математиці” (монографія) Завантажити pdf_service
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії (навчально-методичний посібник авторів Матяш О.І., Воєвода А.Л., Михайленко Л.Ф., Наконечна Л.Й.) Завантажити pdf_service

Атестація здобувачів вищої освіти

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Завантажити pdf_service
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістра за освітньою програмою СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА, ІНФОРМАТИКА. Завантажити pdf_service
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістра за освітньою програмою СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА. Завантажити pdf_service
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену для атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістра на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю
за освітньою програмою СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МАТЕМАТИКА 

Банк задач з елементарної математики до комплексного кваліфікаційного екзамену

Завантажити pdf_service 

Завантажити
pdf_service