Компоненти освітньо-наукової програми

Обовʼязкові навчальні дисципліни

Код н/д  Назва навчальної дисципліни Робоча програма
ЗП 01 Філософія науки та етика науковця Переглянути pdf_service
ЗП 02 Українська наукова мова Переглянути pdf_service
ЗП 03 Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні Переглянути pdf_service
ЗП 04 Наукове письмо іноземною мовою Переглянути pdf_service
ПП 01 Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО Переглянути pdf_service
ПП 02 Цифровізація наукових досліджень Переглянути pdf_service
ПП 03 Методологія навчання математики в різних типах закладів освіти Переглянути pdf_service
ПП 04 Освітні вимірювання Переглянути pdf_service
ПП 05 Дослідницько-проєктувальна діяльність викладача (Математика) Переглянути pdf_service
ПП 06 Електронні освітні ресурси в методичній діяльності викладача (Математика) Переглянути pdf_service
ПП 07 Науково методичний семінар Переглянути pdf_service

Практика

Код н/д Назва практики Робоча програма
ПП 12 Педагогічна (асистентська) практика Переглянути pdf_service
ПП 13 Науково-дослідна практика Переглянути pdf_service

Вибіркові навчальні дисципліни

 • ПП 08.1. Інноваційні технології навчання математики у контексті реалізації завдань нової української школи
 • ПП 08.2. Розвиток мислення учнів/студентів у навчанні математики: актуальні сучасні завдання та прийоми
 • ПП 08.3. Психодидактика освітніх систем (Математика)
 • ПП 09.1. Професійний розвиток та доброчесність учителя/викладача математики
 • ПП 09.2. Методичний глосарій учителя/викладача математики
 • ПП 09.3. Теоретичні узагальнення у навчанні (Математика)
 • ПП 10.1. Грантова система підтримки наукових досліджень
 • ПП 10.2.Теорія і практика дуальної освіти
 • ПП 10.3.Освітні програми за спеціальністю 014 Середня освіта (математика): особливості розробки та реалізації
 • ПП 10.4.Закордонний досвід математичної освіти
 • ПП 11.1. Навчально-методичний супровід дистанційного навчання математики
 • ПП 11.2. Методичні основи організації проектної діяльності у навчанні математики
 • ПП 11.3. Підготовка до друку навчально-методичних праць з математики та методики її навчання
 • ПП 11.4. Професійно-орієнтоване навчання математики