ВОЄВОДА АЛІНА ЛЕОНІДІВНА

voev

Посада: доцент кафедри алгебри і методики навчання математики.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: основи наукових досліджень, математика (для студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв), основи педагогічної майстерності, історія математики.

Науково-дослідницька діяльність. Основний напрям наукового дослідження – прийоми та засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт студентів освітніх ступенів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та «Магістр». Опубліковано понад 50 наукових праць, із них 20 у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя.

Громадсько-педагогічна діяльність. Секретар вченої ради факультету математики, фізики і технологій; член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики; член оргкомітету конференцій та олімпіад студентів; відповідальна за виховну роботу на кафедрі алгебри і методики навчання математики; виконує обов’язки наставника академічної групи.

E-mail: voevodal@mail.ru

Список публікацій